Frenštát pod Radhoštěm: Sběrný dvůr tříděného odpadu otevřen!

Anonymní úterý, listopadu 10, 2015 Add Comment

V říjnu 2015 byl zahájen provoz v nově postaveném sběrném dvoře ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nový sběrný dvůr se nachází v areálu Technických služeb na ulici Střelniční.

Sběrný dvůr je určen obyvatelům města Frenštátu po Radhoštěm k dočasnému uložení odpadů kategorie O (ostatní) a N (nebezpečné). Byl vybudován díky dotaci poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové výdaje na výstavbu a vybavení sběrného dvora byly cca 19 mil. Kč, dotace byla vyplacena ve výši cca 17,1 mil. Kč, spoluúčast města činila cca 1,9 mil. Kč. Dotace zahrnuje příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR ve výši cca 1mil. Kč a částku cca 16,1 mil Kč hrazenou Evropskou unií z Fondu soudržnosti. 
 Součástí projektu bylo vybudování a nákup zpevněných ploch, skladovacích objektů, zázemí pro obsluhu, hala na uskladnění nebezpečného odpadu, velkoobjemových kontejnerů na sběr jednotlivých druhů odpadu. V areálu byly provedeny úpravy terénu včetně výsadby zeleně a vybudování retenční nádrže na shromažďování dešťové vody. Součástí projektu je i dodávka vnitřního vybavení sběrného dvora, kromě zmíněných kontejnerů pak pořízení traktorbagru s drapákem na manipulaci s bioodpadem a nakládání volně loženého odpadu v kójích a váhy pro evidenci hmotnosti přivezeného odpadu.
Na sběrném dvoře bude docházet pouze k dotřízení odpadu. Cílem projektu bylo vybudovat kapacitně dostačující sběrný dvůr, který bude sloužit ke shromažďování odpadů od občanů města Frenštátu pod Radhoštěm a vytvoření podmínek pro shromažďování tříděného odpadu, který je možné předat oprávněným osobám k dalšímu využití.

Od 1.12.2015 bude Sběrný dvůr otevřen nově také v sobotu od 8.00 do 12:00 hodin.
Od 1.12. 2015 se mění také provozní doba v pracovní dny.
Od 1.12. do 28.2. otevřeno od 6:00 do 16:00 hodin.
Od 1.3. do 30.11. v pracovní dny otevřeno od 6:00 do 17:00 hodin.

Naučná stezka Beskydské nebe

Anonymní čtvrtek, října 29, 2015 Add Comment
V pátek 13. listopadu se v 10.00 hodin uskuteční slavnostní otevření naučné stezky Beskydské nebe – Život v korunách stromů. Naučná stezka je dlouhá 1 800 metrů a zahrnuje v sobě expozici siluet dravců pod zastřešením pódia amfiteátru, dřevěnou lávku nad roklí potoka Vlčáku s expozicí Život v korunách stromů a dalších šest zastavení v rámci celé lokality Horeček. Díky projektu se podařilo buď nově vybudovat, anebo obnovit zajímavá místa na Horečkách, která se opět stávají atraktivní odpočinkovou lokalitou. Na obsahu naučné stezky se podíleli odborníci ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Záchranné stanice a centra ekologické výchovy v Bartošovicích a Muzea Novojičínska. U Zvoničky Strážkyně Beskyd nově vznikl „Bosý chodníček“, rekonstrukcí prošla Mařenčina studánka i Památník Břetislava Bartoše. Po trase naučné stezky je instalováno celkem 8 hlavních informačních panelů seznamujících návštěvníky jak s historií, tak se současným děním na Horečkách. Dalších 6 panelů se nachází na dřevěné lávce za budovou amfiteátru jako součást expozice „Život v korunách stromů“. Projekt naučné stezky Beskydské nebe – Život v korunách stromů byl realizován za finanční podpory z dotačního programu ROP Moravskoslezsko, rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm a fondu na obnovu Horeček, do kterého přispívá vedle města také obec Trojanovice. „Asi nejatraktivnější částí celé naučné stezky je 85 metrů dlouhý vzdušný chodník, který ve tvaru podkovy začíná i končí přímo za pódiem amfiteátru. Na této 1,8 metrů široké lávce se nachází 6 zastavení, kde se lidé seznámí s životem obyvatel korun stromů. Dalším velmi zajímavým místem, které prakticky tvoří jeden celek s dřevěnou lávkou, je zastřešení amfiteátru. Pod střechou budou totiž viset siluety dravých ptáků včetně majestátného orla skalního. Právě střecha amfiteátru dala jméno celé naučné stezce „Beskydské nebe“, řekl autor projektového záměru Marian Žárský. Naučná stezka Beskydské nebe bude přístupná celoročně až na lávku nad roklí potoka Vlčáku s expozicí Život v korunách stromů. Ta bude fungovat sezonně od dubna do konce října. V předpremiéře bude výjimečně od pátku 13. listopadu do neděle 15. listopadu veřejnosti zpřístupněna i tato část. Hlavní provoz celé stezky Beskydské nebe bude zahájen na jaře 2016 akcí „Vítání ptačího zpěvu“, která proběhne 2. dubna 2016.Společný tah na branku, taková je filozofie Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko

Anonymní pátek, října 16, 2015 1 Comment
Zhruba půl milionu korun určených na propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko a několik aktuálních projektů podporujících rozvoj cestovního ruchu, takové jsou výsledky roční práce Fondu cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko, u jehož zrodu stál Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko.
„K založení fondu nás vedla snaha zvýšit zájem turistů o Beskydy a také záměr měst a obcí společně ovlivňovat marketingové aktivity v dané lokalitě. Svůj podíl na tom mělo také zdržení přijetí zákona o cestovním ruchu a ukončení podpory z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Společná a cílená propagace této turistické oblasti byla a evidentně je nezbytná," zdůrazňuje filozofii společného tahu na branku Monika Konvičná, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko (DM). A dodává, že fond, který je samostatnou a oddělenou součástí rozpočtu DM, shromažďuje finanční prostředky použitelné k propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko a ke spolufinancování projektů cestovního ruchu.
V září 2015 se k pěti zakládajícím členům – Frenštátu pod Radhoštěm, Trojanovicím, Novému Jičínu, Frýdku-Místku a Kopřivnici – přidaly i Hukvaldy, které podle místostarostky Ivany Hrčkové chtějí společně s ostatními partnery vytvářet zajímavé a kvalitní produkty, které budou přitahovat návštěvníky nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. „Velký návštěvnický potenciál Hukvald je umocňován hlavně díky významnému rodákovi, hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi," připomíná Ivana Hrčková, která očekává, že fond se bude především zamýšlet nad vytvářením konkurenceschopných produktů v cestovním ruchu a podobou propagačních materiálů, jejichž cílem bude podpoření zájmu návštěvníků Beskyd o delší pobyt.

Fond je otevřený každému, kdo chce spojit síly a prostředky na podporu cestovního ruchu v Beskydech. Důležité je to, že přispívatelé sami společně rozhodují o tom, jaké projekty z vložených prostředků podpoří. Významným počinem byla investice do realizace Beskydy Card, aktuálně jsou schváleny dva projekty, a sice projekt TOP 10 cílů TO Beskydy-Valašsko a projekt Kalendárium TOP kulturních a sportovních akcí v Beskydech," upřesňuje Zdeňka Leščišinová, starostka Frenštátu pod Radhoštěm a předsedkyně správní rady fondu, s tím, že členové hradí příspěvek ve výši závislé na počtu obyvatel, na počtu lůžek v obci a na stanoveném stupni atraktivity obce. Konkrétní výši schvaluje valná hromada fondu, minimální výše příspěvku činí pět tisíc korun. „Příspěvky pěti zakládajících členů ročně představují 470 tisíc korun. Tyto prostředky používáme k propagaci a ke spolufinancování projektů v oblasti cestovního ruchu. Ten  je zcela nepochybně důležitou součástí hospodářství – vytváří nemalý počet pracovních míst a přispívá k udržování a dokonce k růstu ekonomické stability naší oblasti. Neobejde se však bez finanční podpory, zejména v oblasti propagace, reklamy, ani bez investicí do infrastruktury a podobně," pokračuje Zdeňka Leščišinová, jež si cení toho, že se obce a města pustily do podpory cestovního ruchu koordinovaně, ve vztahu k potřebám celé turistické oblasti Beskydy-Valašsko.Sdružování prostředků je jednou z těch nezbytných a efektivních forem spolupráce. Především věříme, že společně se spolupracujícími podnikateli, obcemi a městy, krajským úřadem, destinačním managementem a mnoha dalšími partnery se nám podaří zvyšovat atraktivitu Beskyd, a tím také jejich návštěvnost, o kterou nám jde především. V Beskydech se v průběhu roku koná velká řada akcí, většina je však propagována samostatně, což je nákladné a těžké. Proto se nabízí  ukázat, že je tu mnoho příležitostí se pobavit a zažít příjemné chvíle. Společně s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko se proto snažíme umožnit turistům více zážitků, které přinášejí větší spokojenost," konstatuje Zdeňka Leščišinová, podle jejíchž slov by obcím a městům značně pomohla systematická podpora cestovního ruchu na úrovni kraje, zajištěná legislativně, koncepčně a finančně ze strany vlády.

Frenštát pod Radhoštěm: Horečky Fest 2015

Anonymní sobota, července 11, 2015 2 Comments


Skvělá muzika, dobrá nálada a rekordní počet návštěvníků - to byl Horečky fest 2015!
           
Hudebním rodinným festivalem Horečky fest ožil frenštátský amfiteátr na Horečkách letos už po páté. Tato oblíbená multižánrová akce odstartovala v sobotu 11. července v 11 hodin, kdy se areál otevřel návštěvníkům, pro které byl připraven patnáctihodinový hudební maratón. Siemens stage, Continental stage, Rekovice stage a taneční stodola - čtyři scény, na kterých to v sobotu opravdu žilo. Bohatý doprovodný program, dostatek míst k sezení, teleskopické osvětlení v areálu, projekce u hlavních podií, skvělé a originální gastro a počasí na jedničku, to vše si maximálně užili nejen účinkující, ale také diváci, kterých přišel letos opravdu rekordní počet.

Program bez výrazného skluzu a fantastická muzika naladila všechny přítomné do pohody a dobré nálady.  Na dvou hlavních scénách - Siemens stage v Amfiteátru a Continental stage na louce areálu zdraví, se střídaly největší festivalové hvězdy. Festival otevřel skvělý HTK band, po dvou letech se na festival vrátili Crash Drums - bubenická parta z Oder, pohodově publikum naladili Voxel a Light & Love. Svou premiéru si na Siemens stage užil moravský výběr muzikálních šílenců - Duhový Jednorožec. Sympaťák, pohodář a hlavně skvělý muzikant Petr Bende v doprovodu svého Bandu rozhýbal návštěvníky Horečky festu u Continental stage. Svou živelnou energií a skvělou muzikou festivalové publikum naprosto dostal David Kraus s kapelou. Před jeho vystoupením mělo ještě publikum možnost vidět špičkovou taneční show několikanásobného mistra republiky, mistra Evropy a vicemistra světa v electric boogie Patricka Ulmana a jeho parťáka Davida Pargače z Frenštátu. Hejno fanoušků pop-punkových Rybiček 48 to rozjelo u Continental stage a od osmé hodiny večerní si diváci mohli vychutnat Ondřeje Hejmu a Žlutého psa. Continental stage se doslova otřásala v základech při koncertu kapely Děda Mládek Illegal Band. Publikum tancovalo, skákalo, zpívalo a dokonce z prvních řad přistálo na podium několik fantů. :) S Xindlem X zpívala naprosto zaplněná louka amfiteátru před Siemens stage. Závěr festivalu vždy patří legendám, které na Horečky festu nesmí chybět. Před půlnocí přivítalo velkým potleskem festivalové publikum The Plastic People of the Universe. Hlavní program uzavřel Prago Union - hiphopová kapela, která nemá při vší skromnosti v současném domácím hiphopu konkurenci.

Scéna Rekovice patřila většinu dne především dětem a regionálním kapelám a k dispozici už tradičně byla po celé odpoledne k dispozici festivalová školka s hlídáním zdarma, kde se děti mohly zapojit do keramické či tvořivé dílny nebo si užít bubnování či workshop s kluky z LEAD parkour. Úvod byl naprosto pohodový s divadlem veverka Terka a myška Klárka, potom už děti i dospělé roztancovala a rozezpívala Heidi Janků. Pohodový gipsy swing, osobité akustické Acustrio, temperamentní bubeníky a bečvanský hudební folklor až po setmění vystřídal větší nářez v podání Public Relations, Rotoped a Kelly´s Bandu. 

Na své si přišli také vyznavači taneční hudby, kterým od šesté večerní až do třetí hodiny ranní patřila Taneční stodola. Za mixpultem se ve Stodole vystřídala desítka skvělých DJ´s -  DJ Lucky boy, DJ K.O.nty, DJ Nikisha a spousta dalších.

Kromě koncertů byly pro návštěvníky festivalu připraveny taneční exhibice či workshopy, pro děti skákací hrad, stánek mediálního partnera festivalu rádia Čas a festivalový camp.

"Parádní akce! Naprosto jsme si to užili! Moc děkujem!, " znělo z mnoha stran a to je ta největší odměna. My děkujeme Vám skvělému publiku, kapelám, partnerům a všem, co měli a mají s tímto skvělým festivalem Horečky fest co dočinění, protože bez vás by to nešlo! Horečky fest 2015 je za námi. Ať žije Horečky fest 2016 ! Budeme se těšit.

Foto:
Frenštát pod Radhoštěm: Radegastovy Beskydy mají v ZOO Praha kamenného velvyslance

Anonymní sobota, června 27, 2015 1 Comment

V sobotu 27. června byla v horní části Zoo Praha slavnostně odhalena zrekonstruovaná socha Radegasta. Jde o originál, který věnoval světoznámý sochař a rodák z Frenštátu pod Radhoštěm Albín Polášek hlavnímu městu před více než 85 lety. Známější ze dvou soch Radegasta je samozřejmě spojována s Pustevnami a tak byl ten pražský Radegast často opomíjen. Díky péči vedení zoologické zahrady a vynikající práci restaurátorů se podařilo již značně poškozený originál sochy renovovat. Slavnostního odhalení sochy, vedle které stojí informační cedule zvoucí návštěvníky do Beskyd, se zúčastnila také krojovaná delegace z Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic. Tu vedl starosta Trojanovic Jiří Novotný a ředitel frenštátského kulturního střediska Marian Žárský. 

Pražská zoologická zahrada je druhým nejnavštěvovanějším místem v naší zemi, hned po Pražském hradě. Ročně zde zavítá přes jeden a půl milionu návštěvníků. Velkému zájmu veřejnosti se těšilo i slavnostní odhalování jednoho ze dvou originálů sochy Radegasta, které proběhlo v sobotu 27. června krátce po 13 hodině. Na prostranství nedaleko výběhu vlků, kde socha stojí, hrála cimbálová muzika a krojovaní ogaři a cérky z Valašska nabízeli přihlížejícím frgály. Ve třináct hodin se ujal slova vedoucí programového oddělení zoologické zahrady Martin Smrček, který přivítal přítomné a seznámil je s programem akce. Hned poté promluvil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Pan ředitel vyzvedl význam přítomnosti sochy v pražské zoo s tím, že přítomnost tohoto uměleckého díla je důkazem, že zoologická zahrada je místem, kde dochází k průniku umění, společenského života i vzdělávání. Přítomné oslovil také profesor Petr Seigl z Akademie výtvarných umění v Praze a Petr Lacina - student, který se náročné opravy sochy ujal. Oba pánové poděkovali především za velkou příležitost a také za vstřícnost vedení zoologické zahrady, která napomohla k tomu, že se na renovaci sochy nemuselo spěchat a Petr Lacina, který pochází z Veřovic, měl tak dost času na to, aby byly zachovány veškeré technologické postupy.
Poté už přišel na řadu oficiální pozdrav hostí z Valašska. Jiří Novotný řekl: „Nejsem tady pouze jako starosta Trojanovic, ale jako zástupce celého Frenštátska a chci, abyste věděli, že jste všichni v Radegastových Beskydech vítáni. To, že hned vedle sochy Radegasta stojí také informační cedule, která vás, návštěvníky zoo seznámí nejen s historií sochy, ale také s naším krajem, považuji za velmi významné.“ Stejná cedule, která bude pro změnu zvát návštěvníky Radhoště v Beskydech k návštěvě pražské zoo, bude odhalena na konci srpna 2015 na Pustevnách. „Myšlenka propojení obou bratrů Radegastů prostřednictvím informačních panelů, mě napadla už před několika roky. A to, že se to nakonec podařilo, je do jisté míry dílem náhody. Na podzim loňského roku kontaktoval Mariana Žárského, ředitele kulturního střediska ve Frenštátě, Petr Lacina s tím, aby mu pomohl s kompletací sochy. Slovo dalo slovo, no a dnes máme v Praze tohoto kamenného velvyslance Radegastových Beskyd.“  Uvedl Stanislav Uruba, který jako první přišel s myšlenkou propojení obou Radegastů. Krátce po 13 hodině zahrála cimbálová muzika tuš a zelená plachta zakrývající sochu pohanského boha šla k zemi. Odhalení sochy si vzal osobně na starost ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a profesor Petr Seidl. Hned poté polil Marian Žárský Radegastovy krpce valašskou slivovicí to proto, aby zde socha pevně  a dlouho socha stála. „Velmi rádi přijímáme pozvání našich přátel z Beskyd k návštěvě Radegastových Beskyd. Jsem nadšený z dnešní bezprostřední a veselé atmosféry a propojení dvou tak atraktivních míst jako je naše zoologická zahrada a Radegastovy Beskydy mi přijde jako báječný nápad,“ řekl hned po skončení akce ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. 

Frenštát pod Radhoštěm: Filmová hudba byla v Amfiteátru na Horečkách skutečným zážitkem

Anonymní sobota, června 27, 2015 1 Comment


Jeden z nejkrásnějších přírodních amfiteátrů na Horečkách u Frenštátu pod Radhoštěm má
za sebou první velký koncert symfonického orchestru a sboru pod širým nebem. V sobotu
27. června od 20.00 hodin vystoupila na pódiu Moravskoslezská Sinfonietta za doprovodu
sborů s programem Večer filmové hudby. Na pódiu vystoupilo přes 150 účinkujících, kteří
svým strhujícím výkonem skvěle bavili přes 900 diváků. Celý koncert končil ve 22 hodin už za
vydatného deště, přesto odcházeli umělci i návštěvníci koncertu nadšeni.
Během Večera filmové hudby v Amfiteátru na Horečkách zazněla celá známých filmových melodií.
Ústřední melodie z filmů Piráti z Karibiku, Fantom Opery, Madagaskar, Misie, Základní instinkt,
ale také šlágry od skupin ABBA a Europe. Celý početný „ansámbl“ pod taktovkou dirigenta Adama
Sedlického šlapal jako hodinky. „Bojovali jsme s velkou vzdušnou vlhkostí, udržet nástroje za
těchto podmínek naladěné je skutečný kumšt. S pány zvukaři jsme během koncertu prováděli
skutečná kouzla, aby to vše dopadlo, jak má. Nakonec mám z celkového výsledku velmi dobrý
pocit.“ Popsal horké chvilky v ozvučovací kabině ředitel Moravskoslezské Sinfonietty Jan Soukup.
Kromě početného sboru, který se skládal z členů Ţenského pěveckého sboru Havířov, Meandry
ZUŠ Bohuslava Martinů, Akademického pěveckého sboru VŠB – TU Ostrava, Pěveckého sboru
Waldorfského lycea v Ostravě a Svatomichaelského smíšeného sboru Řepiště, vystoupili na pódiu
také dva sólisté Táňa Wajs a Vojtěch Malchárek. Všichni interpreti si vyslouţili mohutné ovace,
zvláště pak v závěru koncertu, kdy během posledních dvou skladeb z nebe padaly provazy deště.
Jako by nepříznivé podmínky ještě umocnily skvělý výkon a nasazení všech na pódiu. Jedna
z návštěvnic Večera filmové hudby Lenka Muţíková, která na Horečky přijela na kole i s manţelem
a známými popsala své pocity z celého koncertu slovy: „Šel mi z toho skutečně mráz po zádech,
velká poklona před všemi. Celé to bylo krásné, ale ten závěr to byla naprostá pecka. Doufám, že
podobné akce se tady budou konat i v budoucnu.“
Foto: Martin Glatzner