Společný tah na branku, taková je filozofie Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko

Anonymní pátek, října 16, 2015
Zhruba půl milionu korun určených na propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko a několik aktuálních projektů podporujících rozvoj cestovního ruchu, takové jsou výsledky roční práce Fondu cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko, u jehož zrodu stál Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko.
„K založení fondu nás vedla snaha zvýšit zájem turistů o Beskydy a také záměr měst a obcí společně ovlivňovat marketingové aktivity v dané lokalitě. Svůj podíl na tom mělo také zdržení přijetí zákona o cestovním ruchu a ukončení podpory z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Společná a cílená propagace této turistické oblasti byla a evidentně je nezbytná," zdůrazňuje filozofii společného tahu na branku Monika Konvičná, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko (DM). A dodává, že fond, který je samostatnou a oddělenou součástí rozpočtu DM, shromažďuje finanční prostředky použitelné k propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko a ke spolufinancování projektů cestovního ruchu.
V září 2015 se k pěti zakládajícím členům – Frenštátu pod Radhoštěm, Trojanovicím, Novému Jičínu, Frýdku-Místku a Kopřivnici – přidaly i Hukvaldy, které podle místostarostky Ivany Hrčkové chtějí společně s ostatními partnery vytvářet zajímavé a kvalitní produkty, které budou přitahovat návštěvníky nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. „Velký návštěvnický potenciál Hukvald je umocňován hlavně díky významnému rodákovi, hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi," připomíná Ivana Hrčková, která očekává, že fond se bude především zamýšlet nad vytvářením konkurenceschopných produktů v cestovním ruchu a podobou propagačních materiálů, jejichž cílem bude podpoření zájmu návštěvníků Beskyd o delší pobyt.

Fond je otevřený každému, kdo chce spojit síly a prostředky na podporu cestovního ruchu v Beskydech. Důležité je to, že přispívatelé sami společně rozhodují o tom, jaké projekty z vložených prostředků podpoří. Významným počinem byla investice do realizace Beskydy Card, aktuálně jsou schváleny dva projekty, a sice projekt TOP 10 cílů TO Beskydy-Valašsko a projekt Kalendárium TOP kulturních a sportovních akcí v Beskydech," upřesňuje Zdeňka Leščišinová, starostka Frenštátu pod Radhoštěm a předsedkyně správní rady fondu, s tím, že členové hradí příspěvek ve výši závislé na počtu obyvatel, na počtu lůžek v obci a na stanoveném stupni atraktivity obce. Konkrétní výši schvaluje valná hromada fondu, minimální výše příspěvku činí pět tisíc korun. „Příspěvky pěti zakládajících členů ročně představují 470 tisíc korun. Tyto prostředky používáme k propagaci a ke spolufinancování projektů v oblasti cestovního ruchu. Ten  je zcela nepochybně důležitou součástí hospodářství – vytváří nemalý počet pracovních míst a přispívá k udržování a dokonce k růstu ekonomické stability naší oblasti. Neobejde se však bez finanční podpory, zejména v oblasti propagace, reklamy, ani bez investicí do infrastruktury a podobně," pokračuje Zdeňka Leščišinová, jež si cení toho, že se obce a města pustily do podpory cestovního ruchu koordinovaně, ve vztahu k potřebám celé turistické oblasti Beskydy-Valašsko.Sdružování prostředků je jednou z těch nezbytných a efektivních forem spolupráce. Především věříme, že společně se spolupracujícími podnikateli, obcemi a městy, krajským úřadem, destinačním managementem a mnoha dalšími partnery se nám podaří zvyšovat atraktivitu Beskyd, a tím také jejich návštěvnost, o kterou nám jde především. V Beskydech se v průběhu roku koná velká řada akcí, většina je však propagována samostatně, což je nákladné a těžké. Proto se nabízí  ukázat, že je tu mnoho příležitostí se pobavit a zažít příjemné chvíle. Společně s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko se proto snažíme umožnit turistům více zážitků, které přinášejí větší spokojenost," konstatuje Zdeňka Leščišinová, podle jejíchž slov by obcím a městům značně pomohla systematická podpora cestovního ruchu na úrovni kraje, zajištěná legislativně, koncepčně a finančně ze strany vlády.

Share this :

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Playtech launches'slot machines for all the casino - JTM Hub
Slot machines are 서귀포 출장샵 the only way to 여주 출장마사지 enjoy 김천 출장마사지 casino-style 화성 출장안마 slots from Playtech. 포항 출장샵 slots are the only way to enjoy casino-style slots from Playtech.

Balas

Penulisan markup di komentar
  • Silakan tinggalkan komentar sesuai topik. Komentar yang menyertakan link aktif, iklan, atau sejenisnya akan dihapus.
  • Untuk menyisipkan kode gunakan <i rel="code"> kode yang akan disisipkan </i>
  • Untuk menyisipkan kode panjang gunakan <i rel="pre"> kode yang akan disisipkan </i>
  • Untuk menyisipkan quote gunakan <i rel="quote"> catatan anda </i>
  • Untuk menyisipkan gambar gunakan <i rel="image"> URL gambar </i>
  • Untuk menyisipkan video gunakan [iframe] URL embed video [/iframe]
  • Kemudian parse kode tersebut pada kotak di bawah ini
  • © 2015 Simple SEO ✔