Naučná stezka Beskydské nebe

Anonymní čtvrtek, října 29, 2015 Add Comment
V pátek 13. listopadu se v 10.00 hodin uskuteční slavnostní otevření naučné stezky Beskydské nebe – Život v korunách stromů. Naučná stezka je dlouhá 1 800 metrů a zahrnuje v sobě expozici siluet dravců pod zastřešením pódia amfiteátru, dřevěnou lávku nad roklí potoka Vlčáku s expozicí Život v korunách stromů a dalších šest zastavení v rámci celé lokality Horeček. Díky projektu se podařilo buď nově vybudovat, anebo obnovit zajímavá místa na Horečkách, která se opět stávají atraktivní odpočinkovou lokalitou. Na obsahu naučné stezky se podíleli odborníci ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Záchranné stanice a centra ekologické výchovy v Bartošovicích a Muzea Novojičínska. U Zvoničky Strážkyně Beskyd nově vznikl „Bosý chodníček“, rekonstrukcí prošla Mařenčina studánka i Památník Břetislava Bartoše. Po trase naučné stezky je instalováno celkem 8 hlavních informačních panelů seznamujících návštěvníky jak s historií, tak se současným děním na Horečkách. Dalších 6 panelů se nachází na dřevěné lávce za budovou amfiteátru jako součást expozice „Život v korunách stromů“. Projekt naučné stezky Beskydské nebe – Život v korunách stromů byl realizován za finanční podpory z dotačního programu ROP Moravskoslezsko, rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm a fondu na obnovu Horeček, do kterého přispívá vedle města také obec Trojanovice. „Asi nejatraktivnější částí celé naučné stezky je 85 metrů dlouhý vzdušný chodník, který ve tvaru podkovy začíná i končí přímo za pódiem amfiteátru. Na této 1,8 metrů široké lávce se nachází 6 zastavení, kde se lidé seznámí s životem obyvatel korun stromů. Dalším velmi zajímavým místem, které prakticky tvoří jeden celek s dřevěnou lávkou, je zastřešení amfiteátru. Pod střechou budou totiž viset siluety dravých ptáků včetně majestátného orla skalního. Právě střecha amfiteátru dala jméno celé naučné stezce „Beskydské nebe“, řekl autor projektového záměru Marian Žárský. Naučná stezka Beskydské nebe bude přístupná celoročně až na lávku nad roklí potoka Vlčáku s expozicí Život v korunách stromů. Ta bude fungovat sezonně od dubna do konce října. V předpremiéře bude výjimečně od pátku 13. listopadu do neděle 15. listopadu veřejnosti zpřístupněna i tato část. Hlavní provoz celé stezky Beskydské nebe bude zahájen na jaře 2016 akcí „Vítání ptačího zpěvu“, která proběhne 2. dubna 2016.Společný tah na branku, taková je filozofie Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko

Anonymní pátek, října 16, 2015 1 Comment
Zhruba půl milionu korun určených na propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko a několik aktuálních projektů podporujících rozvoj cestovního ruchu, takové jsou výsledky roční práce Fondu cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko, u jehož zrodu stál Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko.
„K založení fondu nás vedla snaha zvýšit zájem turistů o Beskydy a také záměr měst a obcí společně ovlivňovat marketingové aktivity v dané lokalitě. Svůj podíl na tom mělo také zdržení přijetí zákona o cestovním ruchu a ukončení podpory z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Společná a cílená propagace této turistické oblasti byla a evidentně je nezbytná," zdůrazňuje filozofii společného tahu na branku Monika Konvičná, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko (DM). A dodává, že fond, který je samostatnou a oddělenou součástí rozpočtu DM, shromažďuje finanční prostředky použitelné k propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko a ke spolufinancování projektů cestovního ruchu.
V září 2015 se k pěti zakládajícím členům – Frenštátu pod Radhoštěm, Trojanovicím, Novému Jičínu, Frýdku-Místku a Kopřivnici – přidaly i Hukvaldy, které podle místostarostky Ivany Hrčkové chtějí společně s ostatními partnery vytvářet zajímavé a kvalitní produkty, které budou přitahovat návštěvníky nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. „Velký návštěvnický potenciál Hukvald je umocňován hlavně díky významnému rodákovi, hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi," připomíná Ivana Hrčková, která očekává, že fond se bude především zamýšlet nad vytvářením konkurenceschopných produktů v cestovním ruchu a podobou propagačních materiálů, jejichž cílem bude podpoření zájmu návštěvníků Beskyd o delší pobyt.

Fond je otevřený každému, kdo chce spojit síly a prostředky na podporu cestovního ruchu v Beskydech. Důležité je to, že přispívatelé sami společně rozhodují o tom, jaké projekty z vložených prostředků podpoří. Významným počinem byla investice do realizace Beskydy Card, aktuálně jsou schváleny dva projekty, a sice projekt TOP 10 cílů TO Beskydy-Valašsko a projekt Kalendárium TOP kulturních a sportovních akcí v Beskydech," upřesňuje Zdeňka Leščišinová, starostka Frenštátu pod Radhoštěm a předsedkyně správní rady fondu, s tím, že členové hradí příspěvek ve výši závislé na počtu obyvatel, na počtu lůžek v obci a na stanoveném stupni atraktivity obce. Konkrétní výši schvaluje valná hromada fondu, minimální výše příspěvku činí pět tisíc korun. „Příspěvky pěti zakládajících členů ročně představují 470 tisíc korun. Tyto prostředky používáme k propagaci a ke spolufinancování projektů v oblasti cestovního ruchu. Ten  je zcela nepochybně důležitou součástí hospodářství – vytváří nemalý počet pracovních míst a přispívá k udržování a dokonce k růstu ekonomické stability naší oblasti. Neobejde se však bez finanční podpory, zejména v oblasti propagace, reklamy, ani bez investicí do infrastruktury a podobně," pokračuje Zdeňka Leščišinová, jež si cení toho, že se obce a města pustily do podpory cestovního ruchu koordinovaně, ve vztahu k potřebám celé turistické oblasti Beskydy-Valašsko.Sdružování prostředků je jednou z těch nezbytných a efektivních forem spolupráce. Především věříme, že společně se spolupracujícími podnikateli, obcemi a městy, krajským úřadem, destinačním managementem a mnoha dalšími partnery se nám podaří zvyšovat atraktivitu Beskyd, a tím také jejich návštěvnost, o kterou nám jde především. V Beskydech se v průběhu roku koná velká řada akcí, většina je však propagována samostatně, což je nákladné a těžké. Proto se nabízí  ukázat, že je tu mnoho příležitostí se pobavit a zažít příjemné chvíle. Společně s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko se proto snažíme umožnit turistům více zážitků, které přinášejí větší spokojenost," konstatuje Zdeňka Leščišinová, podle jejíchž slov by obcím a městům značně pomohla systematická podpora cestovního ruchu na úrovni kraje, zajištěná legislativně, koncepčně a finančně ze strany vlády.